Tầm nhìn

Tầm nhìn của Công ty TNHH Mozax Việt Nam sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn – thiết kế – trang trí nội thất;  trở thành đơn vị đối tác chiến lược đi đầu của các nhà cung cấp lớn nhất trong và ngoài nước  như : An Cường, H’afele, Blum,……